mozaik

 

Na Inštitutu za kakovost bivanja - IN.KA.BI. d.o.o. se ukvarjamo z različnimi ravnmi prostorskega načrtovanja od priprave strategij prostorskega razvoja, krajinskega in urbanističnega načrtovanja, do izdelave projektne dokumentacije na področju arhitekture in krajinske arhitekture.

 

Skrbimo za to, da so naše rešitve kakovostne, sodobne in multifunkcionalne, da zagotavljajo kakovostno bivalno okolje ter vzpostavljajo dialog z danimi razmerami in potenciali v prostoru.

 

V Inkabi izdelujemo celotno projektno dokumentacijo:

  • idejne zasnove - IDZ,
  • idejne projekte - IDP,
  • projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD,
  • projekte za izvedbo - PZI in
  • projekte izvedenih del - PID.

 

Naše naloge so tudi: vodenje in koordiniranje projektov, zbiranje pogojev in soglasij ter projektantski nadzor.