Natečaj za izdelavo idejne urbanistično-arhitekturne rešitve za rekonstrukcijo in ureditev mestne rive »Pine«

 

 

natečaj

prva nagrada

 

kraj: Tivat, Črna Gora

naročnik: javno podjetje Morsko dobro, Črna Gora

velikost območja:9.900m2

leto: 2011

avtorska skupina:

Andrej Erjavec, URBI d.o.o.; Kaliopa Dimitrovska Andrews, UIRS; Mojca Balant, UIRS; mag. Ina Šuklje Erjavec, UIRS/URBI d.o.o.

 


Idejna rešitev predstavlja preureditev starega pristanišča Pine v osrednji mestni trg oz. rivo. Veliki tlakovani plato, z linijo starih palmovih dreves in vrsto lokalov vzdolž ceste, že sedaj na nek način funkcionira kot zbirališče prebivalcev in turistov, vendar je mesto želelo izboljšati njegovo podobo, uporabnost in prepoznavnost kot tudi povezanost z drugimi območji, ki se že preurejajo.

Osnovno izhodišče nagrajene rešitve je dati mestu z ureditvijo trga novo identiteto, ki se navezuje tako na zgodovinske korenine naselja (zgodbo o kraljici Teuti), kot tudi odgovarja na nove potrebe uporabe prostora kot zbirališča, prizorišča in sprehajališča.  V izteku glavne ulice mesta je zato kot osrednji identitetni in prostorski poudarek območja predvidena »Ladja kraljice Teute«. Gre za element, ki s svojo obliko in latinskim jadrom asociira na ladjo in s tem povezanost z morjem in zgodovino. »Paluba« je dovolj velika, da lahko služi kot priložnostni oder za različne prireditve na trgu, jadro pa je možno uporabiti kot projekcijsko platno. Element je hkrati je tudi fontana, saj »ladja« lebdi na valu, ki se razliva v vodnjak pod njo, s tem pa se ustvarja še dodatne ambientalne in mikroklimatske kvalitete.

Predlagana ureditev celote je zastavljena prostorsko celovito in povezovalno ter upošteva (in v zasnovo vključuje) vse obstoječe prostorske kvalitete.

Obstoječa linearna zelena poteza s palmami predstavlja eno od večjih kakovosti in značilnosti prostora kot tudi vedutnega pogleda na mesto. Vendar hkrati tudi podolžno deli območje trga na dva pasova in preprečuje prečne povezave v smeri morja. Kot poseben prostor pa se pojavlja tudi (za promet že zaprta) cesta, ki poteka med trgom in lokali, kar še dodatno vizualno zmanjšuje prostor. Od natečajnikov se je pričakovala opredelitev posameznih prometnih površin za pešce, kolesarje, turistični avtobus, intervencijo itd., vendar bi bil po naši presoji tak način ureditve neustrezen. Namesto tega smo predlagali celovito ureditev prostora z  enotno površino brez večjih nivojskih razlik, ki si jo delijo vsi uporabniki (shared space). Za večjo prehodnost prostora in vizualno integracijo vseh njegovih delov (od gradbene linije objektov do linije morja), je uveden nov element parterne ureditve. Prečne poteze iz kamnitih plošč na ključnih mestih prečkajo zeleno potezo, predstavljajo kontrapukt vzdolžni linearnosti prostora in hkrati omogočajo boljšo komunikacijo mesta z morjem. Za tlakovanje so uporabljene tri vrste lokalnega kamna: Đurići (rdečkast), Lješevići (siv) in Lovćenski kamen (bež). Kombinacija teh vrst kamna omogoča tudi diskretno označbo različnih namembnosti in funkcij prostora ter označje posamezne programske celote. Meteorna voda se prek kanalet steka v zbiralnik pod trgom, zbrano vodo se lahko uporabi za zalivanje, tuširanje in pranje.

Trgu se doda nove možnosti uporabe in elemente kot so klopi, podesti in paviljoni. Dva velika jambora za zastave simbolizirata vstop v mesto z morske strani (morska vrata). Obstoječa linija palm ob robu trga se dopolni še z eno linijo palm in s prenovljeno  zeleno parterno ureditvijo izboljša ambiebtalno kakovost trga..

V širšem konceptu ureditve so prikazane najpomembnejše poteze zelenih in drugih odprtih površin, s katerimi se prostor organizira in območje urejanja poveže z ostalimi pomembnimi odprtimi površinami mesta. V prihodnosti je tako možna enostavna in po potrebi postopna nadgradnja predlagane ureditve s povezavami proti marini Porto Montenegro, mestnemu parku, v samo mesto in na že preurejeno sprehajališče ob mestni plaži.