Arheološki park Ajdovski gradec, Bohinjska Bistrica
3dos

 kraj: Bohinjska Bistrica

naročnik: Občina Bohinj

velikost objekta: cca 1100m2

projektiranje:

IP 2007/2008, PGD v izvajanju

projektna skupina:

Andrej Erjavec, u.d.i.a., URBI d.o.o.– odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant za arhitekturo;
mag. Ina Šuklje Erjavec, u.d.i.k.a., UIRS/URBI d.o.o., – odgovorni projektant za krajinsko arhitekturo; Mojca Balant, u.d.i.k.a. – sodelavka; Jana Kozamernik, u.d.i.k.a. – sodelavka


 

Izhodiščna misel pri zasnovi in oblikovanju arheološkega muzeja je preprosta. Na izbrani lokaciji smo zarezali v zemljo, dvignili rušo in pod njo »odkrili« arheologijo. Dvignjena tratna površina postane hkrati simbol in streha stavbe.

skica1

V zemljo zarežemo dvakrat, enkrat za muzej in enkrat za sprejemni center Triglavskega narodnega parka. Zemlja se odpre v dve nasprotni smeri. Muzejski del se odpre proti vzhodu v smeri Ajdovskega gradca, center Triglavskega narodnega parka pa proti zahodu v bohinjski amfiteater. Prostor pred muzejem je odprt, da obiskovalec zazna, kako se objekt dvigne iz tal (odprta tratna ploskev), občasno pa ga je možno tudi nameniti prireditvam ali ga zapolniti z začasnim programom.

skica2

 

Vstop v objekt je prek vetrolova v začetku vstopnega kvadra.

V vstopnem delu je predviden manjši gostinski lokal, ki se odpira tudi na pokriti plato pred objektom. Večji del vstopnega prostora zavzema odprti prostor, namenjen informacijsko prodajnim dejavnostim. Krožni pult prostorsko povezuje center z lokalom. Na vstopnem nivoju so še sanitarije za obiskovalce in manjše skladišče.

 

Prek stopnišča se spustimo za 1.5m v center Triglavskega narodnega parka. Na levi so še sanitarije za invalide in zaposlene ter toplotna postaja. Prek razstave TNP, ki obiskovalca seznanja z naravnimi danostmi tega prostora, se razstavišče nadaljuje v muzejsko zbirko.

 

Muzej, ki je tako kot center TNP vkopan za 1.5m, zavzema s cca 470m2 največji delež odprtih razstavnih površin stavbe. Na južni strani objekta je izhod v tematski park. V nižjem delu na zahodni strani sta predvideni dve pisarni in depo. Na zgornjem nivoju, dostopnem prek stopnic in dvigala, je predviden manjši razstavni prostor in večnamenska multimedijska dvorana za 80 oseb. Odpira se proti Ajdovskemu gradcu na severovzhodu.