Interpretacijski center Kras, Sežana
kras_naslovna2

 
idejni projekt

 

kraj: Sežana

naročnik: Občina Sežana

velikost objekta: varianta 1: 800 m2; varianta 2: 1000m2

projektiranje: 2008

avtorji:
Andrej Erjavec, u.d.i.a., URBI d.o.o. – odgovorni projektant; mag. Ina Šuklje Erjavec, u.d.i.k.a., UIRS/URBI d.o.o.; Mojca Balant, u.d.i.k.a. – sodelavka; Jana Kozamernik, u.d.i.k.a. – sodelavka; Natalija Žnidaršič, gr. teh. - sodelavka

 

Interpretacijsko središče bo predvidoma obsegalo informacijsko točko Kraškega parka Sežana, razstavne prostore z različnimi načini interpretacije, delavnice in laboratorije, manjšo restavracijo, poslovne prostore upravljalca.

Lokacija interpretacijskega centra Kraškega parka je okvirno izbrana ob Bazoviški cesti med tremi doli: dol Leskovc, Koblarjev dol in Dol. Glede na razpoložljive zazidljive parcele v tem območju, sta v osnovi možni dve generalni lokaciji s podvariantami in prilagoditvami, ki bi postale aktualne ob nadaljnjem načrtovanju. V tej fazi idejni projekt predstavlja dve varianti na dveh različnih lokacijah.

Zasnova objekta izhaja iz konteksta prostora in lokalnih značilnosti. Stavba sama po sebi je že razstavni predmet, ki obiskovalcu omogoča in pomaga branje kraške krajine. Objekta - obe varianti - delujeta na zunaj in navznoter. Navznoter vsebujeta razstavne prostore, delavnice in laboratorije. Navzven pa se je v obeh različicah na objekt mogoče tudi povzpeti po blagih klančinah, ki omogočajo tudi pogled na krajino o kateri center v svoji notranjosti pripoveduje.

 

Objekt variante 1 je postavljen v zazidljivo območje, ki se nahaja med tremi vrtačami in Bazoviško cesto. Območje je dovolj veliko in se nahaja v središču med zaščitenimi vrtačami. Koncept izhaja iz obstoječih kamnitih zidov, ki predstavljajo najbolj vidno sled človeške dejavnosti v tem prostoru. Tako se tudi novi objekt preko kamnitih zidov počasi dviguje nad kraško krajino in se hkrati na ta način z njo tudi povezuje. Kamniti zid, ki spremlja rampo na SV strani ga na ta način hkrati tudi ščiti pred burjo. Objekt se z večjimi steklenimi površinami odpira proti JZ.


V drugi varianti je objekt lociran v drugo zazidljivo območje, bolj oddaljeno od mesta - lokacija tako ni v središču med tremi vrtačami ampak pri robu in tako hkrati bolj v naravi in oddaljena od motečih posegov, predvidenih v soseščini. Tudi pri tej varianti je osnova kompozicije kamniti zid. Vendar se na tej lokaciji, ki je manjša, objekt zaokroži. Zokroži se tako kot je zaokroženo pastirsko zavetišče, ki se nahaja ob Bazoviški cesti. Krožna forma spominja tudi na vrtače v soseščini in tudi borjač v sredini objekta interpretira ambient in klimo vrtače. Objekt se odpira proti Bazoviški cesti, od koder je predviden glavni dostop, proti JZ in proti vrtači. Krožne rampe so predvidene na severni strani, kjer je objekt spet bolj zaprt in zaščiten pred burjo.