Sanitarni objekt - Severni park Navje
wcnaslovna

 

 

kraj: Ljubljana

velikost objekta: m2

projektiranje: 2008/2009

izvedba: odložena

projektna skupina:

mag. Ina Šuklje Erjavec, u.d.i.k.a., UIRS/URBI d.o.o. – odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant;
Andrej Erjavec, u.d.i.a., URBI d.o.o. – odgovorni projektant; Mojca Balant, u.d.i.k.a. - sodelavka; Natalija Žnidaršič, gr. teh. – sodelavka