Svetilni elementi

Svetilnik

Na območju otroškega igrišča v Severnem mestnem parku Navje je predvidena osvetlitev z reflektorji, pritrjenimi na skupni vertikalni element. Reflektorji se namestijo v posebej oblikovano košaro in so usmerjeni na posamezna območja igrišča, ki potrebujejo osvetlitev. »Svetilnik« je zasnovan kot funkcionalen in hkrati atraktiven vsebinski element otroškega igrišča. Skupna višina svetilnika z lučjo na vrhu je 10,25m, predvidena je ustrezna ozemljitev. Vsa svetila so izbrana v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.