Igrišče na temo "morje"
morskonaslovna

 

 

kraj: Ljubljana

velikost območja: 1350m2

projektiranje: 2008/2009

izvedba: 2009/2010


podrobnosti o projektu

 

Igrišče je del Severnega mestnega parka Navje v Ljubljani.

 

Je večje otroško igrišče, namenjeno tako mlajšim kot tudi starejšim otrokom. Notranji prostor igrišča oblikujejo reliefne modulacije, te dajejo igralnemu prostoru poseben značaj in omogočajo igro otrok v vseh letnih časih (pozimi sankanje). Na zahodnem delu igrišča se reliefne modulacije uporabijo tudi za umestitev toboganov. Hkrati se z modulacijo terena oblikuje tudi zaščita območja igrišč pred negativnimi zunanjimi vplivi (predvsem cestami) in poveča njihovo varnost.

Pri zasnovi območja igrišča je velik poudarek na varnosti, tako v izboru rastlin, tlakov, v osvetlitvi in razmestitvi ter oblikovanju elementov. Ureditev zagotavlja tudi jasne zamejitve območja igrišča in vstope vanj, ki pa se ne dosegajo z ograjami, temveč z elementi zasaditve in reliefno modulacijo. Uporabljeni so različni tlaki, tako da je zagotovljena varnost na vplivnem območju igral (pesek, lubje, Playtop guma), hkrati pa so do vseh delov zagotovljeni tudi dostopi za gibalno ovirane in mamice z vozički. Del igrišča je posebej prilagojen tudi gibalno oviranim in ima posebno igralo – vrtiljak za otroke na vozičkih.

 

Na območju so predvidene različne klopi, prilagojene raznolikim potrebam uporabnikov - od klasičnih klopi z naslonjali, ki so dostopne po utrjenih površinah, do posebno oblikovanih klopi brez naslonjal in klopi, ki so hkrati tudi igralni elementi. Poleg klopi so za sedenje oblikovani tudi drugi elementi kot so skale, 'leseni privezi' - bitve, leseni podesti in krogle ter polkrogle iz Playtop gume. Osvetlitev igrišča je prilagojena značaju prostora.

 

Vzhodno igrišče z ladjo

Velikost igrišča je cca 900m2 (brez reliefnih robov) - območje igrišča je razdeljeno na več enot, ki so namenjene različnim tipom igre, a jih med seboj povezuje značilno oblikovanje ('modra nit valov'). Največji del predstavlja območje z veliko in malo ladjo, ki je osrednji motiv in daje značaj igrišču – vse oblikovanje prostora in elementov tega dela je zasnovano v povezavi z njim: lesen podest – pomol, privezi (namenjeni tudi sedenju), skupine skal ter 'svetilnik', ki predstavlja osrednji element za osvetlitev igrišča. Ladja je več-funkcionalno igralo, zelo zanimivo in privlačno za igro otrok vseh starosti. Z različnimi igralnimi elementi in gibanjem ladje omogoča pomembne igralne izkušnje.

Gugalnice so na igrišču postavljene v posebej urejena območja, ki so odmaknjena od glavnih smeri gibanja in tako omogočajo varnejšo uporabo. Del igrišča je namenjen igralom – vrtiljakom. Ta del je posebej prilagojen tudi gibalno oviranim in ima posebno igralo – vrtiljak za otroke na vozičkih, ki je enostavno dostopen po ustrezno tlakovanih poteh.

Za najmlajše je oblikovan poseben del igrišča v pesku, ki je dobro zavarovan z vseh strani in vsebuje posebej oblikovan peskovnik v čolnu ter igrala na vzmeteh.

 

Na območje igrišča je umeščen tudi manjši objekt montažne konstrukcije z javnimi sanitarijami in prostorom za čistilca/nadzornika. V njem so tudi ustrezno zasnovane sanitarije za invalide in mamice z dojenčki (previjalna miza). Oblikovanje objekta je prilagojeno značaju otroškega igrišča in je del oblikovanja (izvedba objekta je predvidena v prihodnosti).

 

Osvetlitev območja je predvidena z reflektorji na 'svetilniku', reflektorji, ki so nameščeni na objekt in talnimi svetili, ki so vgrajena v skupine skal.

 

Zahodno igrišče s tobogani

Območje igrišča na zahodni strani promenade je opremljeno predvsem s tobogani in plezali. Reliefna modulacija območja je oblikovana tako, da je ustrezna tudi za umestitev toboganov z ustrezno expozicijo, hkrati pa tvori prijeten, zaključen parkovni ambient za sproščeno igro v naravi, kjer so možne tudi neformalne igre z žogo.

Površina območja iztekov toboganov je peščena, pobočje dostopa do toboganov pa je utrjeno s Playtop gumo (tartan). Iz Playtop gume so oblikovani tudi krogle in polkrogle - igralni elementi za sedenje ter krožna zamejitev izteka večjega tobogana.

 

 

(izvedba predvidena v prihodnosti)