Arheološki park Ajdovski gradec, Bohinjska Bistrica

apagparktloris

 

 

idejni projekt

 

kraj: Bohinjska Bistrica

naročnik: Občina Bohinj

velikost območja: 5.900m2

projektiranje: IP 2007/2008

projektna skupina:

Andrej Erjavec, u.d.i.a., URBI d.o.o.– odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant za arhitekturo;
mag. Ina Šuklje Erjavec, u.d.i.k.a., UIRS/URBI d.o.o., – odgovorni projektant za krajinsko arhitekturo; Mojca Balant, u.d.i.k.a. – sodelavka; Jana Kozamernik, u.d.i.k.a. – sodelavka

 

Arheološki park Ajdovski gradec je namenjen predstavitvi bližnjega arheološkega najdišča Ajdovski gradec. Ker ima ohranjanje pogledov na ta grič ključno vlogo, je proti le-temu usmerjena glavna os parka, nanj se odpirajo pogledi z vstopne poteze in iz muzeja, prostor med muzejem in potokom Belco pa ostaja odprt - brez ureditev in posegov, ki bi pogled zastirali. Z ureditvami se ohranja tudi pogled v nasprotno smer - proti Julijskim Alpam. V osrednjem objektu parka je namreč tudi informacijska točka Triglavskega narodnega parka in iz njenih prostorov se odpira pogled na 'bohinjski amfiteater' na nasprotni strani doline.


Povezovanje Arheološkega parka z Bohinjsko Bistrico, Ajdovskim gradcem in preostalimi arheološkimi točkami v okolici je predvideno z ureditvijo mreže javnih pešpoti in kolesarskih stez. Javna pešpot vodi prek območja Arheološkega parka (mimo muzejske stavbe) in potoka Belca (lesena brv) ter nato proti Ajdovskemu gradcu oziroma proti železniški postaji in centru Bohinjske Bistrice. Predvidena je tudi vzpostavitev arheološke poti po bližnji historični krajini Bohinja.

Vstopna poteza v Arheološki park poteka od dovozne ceste, mimo parkirišč, servisnega objekta in prireditvenega prostora (amfiteatra) do osrednjega objekta - muzeja. Prostor vstopne poteze je javen in programsko fleksibilen, namenjeni različnim prireditvam, gledališkim predstavam, zgodovinski tržnici in podobnim dogodkom. Duh zgodovinskega in arheološkega je izražen z značilnimi elementi, materiali, replikami in tematskimi igrali, ki obiskovalca postopoma popeljejo v preteklost (vhod = sedanjost, muzej = preteklost).

 

Tematski park

Tematski park je edino ograjeno območje v parku. Ograja je oblikovana večfunkcionalno: kot replika obzidja iz dogovorjenega obdobja (npr. palisade), kot nasip, kot stranica objekta ali kot vegetacijski oziroma vodni rob in podobno. Glavni vhod v tematski park je iz kletne etaže muzeja v kateri je arheološka razstava. Ogled tematskega parka je predviden po krožni poti skozi park, ob kateri se predstavijo naslednje vsebine:

  • vstopno območje ob muzeju – informacijska tabla in načrt tematskega parka, možnost ureditve manjše učilnice na prostem,
  • predstavitev vsakdanjega življenja v železni dobi,
  • predstavitev železarske obrti (od pridobivanja rude do končnega izdelka),
  • predstavitev odnosa do smrti (načini pokopavanja, obredi),
  • eksperimentalni del (predstavitev arheološke dejavnosti, delavnice, tematsko otroško igrišče).

Več o osrednjem objektu Arheološkega parka.