Večstanovanjski objekti

stanovanjsko naselje Š


kraj: Škibini
skupna velikost objektov: 1338 m2
projektiranje: 2006-2008
izvedba: do faze PGD
projektna skupina: Andrej Erjavec u.d.i.a. – vodja projekta, mag. Ina Šuklje Erjavec u.d.i.k.a., Natalija Žnidaršič gr.teh.
sodelavci: Mark Wollrab u.d.i.g., Jana Kozamernik u.d.i.k.a., Mojca Balant abs.kraj.arh.

 

 

 

šest večstanovanjskih objektov D


kraj: Grosuplje
skupna velikost objektov: 3676 m2
projektiranje: 2005-2007
izvedba: 2007
projektna skupina: Andrej Erjavec u.d.i.a. – vodja projekta, mag. Ina Šuklje Erjavec u.d.i.k.a., Natalija Žnidaršič gr.teh.
sodelavci: Mark Wollrab u.d.i.g., Jana Kozamernik u.d.i.k.a., Mojca Balant abs.kraj.arh.

 

 

 

trostanovanjski objekt I


kraj: Grosuplje
velikost objekta: 337 m2
projektiranje: 2006-2007
izvedba: 2007
projektna skupina: Andrej Erjavec u.d.i.a. – vodja projekta, mag. Ina Šuklje Erjavec u.d.i.k.a., Natalija Žnidaršič gr.teh.
sodelavci: Mark Wollrab u.d.i.g., Mojca Balant abs.kraj.arh.

 

 

 

trostanovanjski objekt P


kraj: Grosuplje

velikost objekta: 326 m2

projektiranje: 2006-2007

izvedba: 2007

projektna skupina: Andrej Erjavec u.d.i.a. – vodja projekta, mag. Ina Šuklje Erjavec u.d.i.k.a., Natalija Žnidaršič gr.teh.

sodelavci: Mark Wollrab u.d.i.g., Mojca Balant abs.kraj.arh.

 

 

trije večstanovanjski objekti D


kraj: Grosuplje
skupna velikost objektov: 2435 m2
projektiranje: 2004-2005
izvedba: 2006
projektna skupina: Andrej Erjavec u.d.i.a. – vodja projekta, Natalija Žnidaršič gr.teh.
sodelavci: Mark Wollrab u.d.i.g., Urša Kokovnik štud.arh.

 

 

 

stanovanjski blok - prenova