Poteza za mlade
mladi

 

 

kraj: Ljubljana

velikost območja: 185m2

projektiranje: 2008/2009

izvedba: 2009/2010

 

podrobnosti o projektu

 

 

Poteza za mlade je linearni del ureditve na severnem robu 'Osrednje programske osi'. Od motiva 'Knjig sveta' jo ločuje 'hitra povezava', od le-te pa višinska razlika 15-30 cm in poteza grmovnic. Urejena je z različnimi elementi in ureditvami za druženje in igro za starejše otroke in mladostnike in bo v 2B fazi vključevala tudi linearni skate park.

 

V podfazi 2A se izvede vzhodni del poteze za mlade. Predvidena je namestitev igral, prilagojenih potrebam in interesom mladostnikov (gugalo in plezala, ki omogočajo tako druženje kot telesno aktivnost. V delu do 'Promenade slovenske kulture' je območje poteze tlakovano z litim tartanom, ki je v enem delu izveden v reliefnih vijugah – kot razgiban teren za igro in druženje. Valovita površina iz modro in zeleno obarvane Playtop gume (tartan) je namenjena gibanju, sedenju in ležanju. Ureditev vključuje tudi druge elemente za sedenje (kombinacija različnih sedal od klasičnih klopi do polkrogel in krogel iz Playtop gume) in zasaditve - na potezi ter v ločevalnem pasu med potezo za mlade in hitro potezo. Predvidena je nizka osvetlitev območja poteze za mlade. Izvedena je z vgradnimi stenskimi svetili ob straneh 'tartanskih valov'.


V delu zahodno od promenade in do objekta stare pošte je predvidena začasna ureditev poteze in fasade stare pošte. Ta obsega asfaltirano površino, pod katero je objekt strojnice za vodni motiv na 'Literarnem trgu' ter gladko betonsko površino, ki se nadaljuje v posebej barvano fasado in se uporablja kot prostor za začasne umetniške inštalacije na tleh in fasadi. Na asfaltiranem delu je urejeno tudi parkirišče za kolesa. Široka klop je hkrati tudi pokrov nad vhodom v strojnico.

 

Na južnem robu 'Poteze za mlade' se uredi povezovalna pot za kolesarje in rolarje ('hitra poteza'), ki povezuje Železno cesto ter Valjhunovo oz. Dunajsko v končni fazi izgradnje parka. Ko bo izgrajena v celoti, bo omogočala nemoten prehod kolesarjem in rolarjem. Hkrati poteza tudi ločuje mirnejše vsebine (motiv 'Knjig sveta') od aktivnejših ('Poteza za mlade'). V fazi 2A se jo izvede le deloma – do objekta stare pošte. Direktno nadaljevanje do Valjhunove ceste se bo izvedlo v podfazi 2B, začasno pa je povezava preusmerjena na skupno povezovalno pot prek trga. Za osvetlitev poti so uporabljena nižja svetila, postavljena ob njen severni rob.