Dva trga s fontano

 

 

kraj: Ljubljana

velikost območja:

osrednji trg: 450m2,

severni trg: 400m2

projektiranje: 2008/2009

izvedba: 2009/2010

 

podrobnosti o projektu

 

 

Osrednji trg ob severnem robu Navja je osrednji prostor programske osi parka.

 

Na trgu se na mestu objekta stare pošte, ki se ruši, postavi majhen paviljonski objekt z 'literarno kavarno', ki deluje kot lokal in kot izposojevalnica knjižnih novosti, revij in časopisov. Kavarna je hkrati tudi osrednja multimedijska točka, ki omogoča dostop do interneta na širšem območju trga, v njej pa je možna tudi izposoja ležalnikov za uporabo v parku. Trg je oblikovan tako, da se na njem lahko postavi bralna tržnica ali knjižnica na prostem, primeren pa je tudi za razne prireditve na prostem. Plečnikove stebre, ki so del spominskega parka, se vizualno vključi v ambient trga, uredi se tudi severni dostop v zaprto območje parka Navje.


V 2A fazi, ki je trenutno v izvajanju, se uredi le vzhodni del območja 'Literarnega trga' med Navjem in starim objektom pošte. Za dokončno ureditev, ki bo vključevala tudi paviljonski objekt 'male literarne kavarne' je namreč potrebna rušitev objekta stare pošte.

Na 'Literarnem trgu' se kot stalna ureditev izvedejo tlakovane površine in večja fontana s skulpturo, kot začasne ureditve pa prostori za sedenje in zasadite za njimi. Zato so predvidene klopi zasnovane tako, da so demontažne in jih je mogoče kasneje prilagoditi novi ureditveni situaciji. Ureditev ohranja vsa obstoječa drevesa. Objekt stare pošte se začasno obraste s popenjavkami oziroma pripravi kot podlaga za umetniške inštalacije. Na trg se postavi tudi enega od knjžnih portalov, ki bo nosilec informacij o Navju. Osvetlitev je predvidena v okviru fontane, ki predstavlja osrednji motiv trga.

 

Fontana na osrednjem trgu je zasnovana kot krožna ureditev z vertikalnimi vodnimi curki in meglicami, ki pršijo neposredno s tlaka.


Z 'Literarnega trga' je predviden preurejen severni vhod v Navje, oblikovan v skladu s smernicami ZVKD (v 2B fazi). Namesto ograje se za zaščito severnega roba Navja izvede široko, a nizko (70cm), striženo živico, ki preprečuje vstop v prostor in hkrati omogoča vizualno vključitev Plečnikovih stebrov.