Meditativni vrt za slikarja
vrtnaslovnica

 

 

kraj: Sneberje

leta: 1998/1999

avtorji: prof. Gustav Gnamuš; Andrej Erjavec, u.d.i.a.; mag. Ina Šuklje Erjavec, u.d.i.k.a.

 

Želja naročnika je bila ustvariti suhi vrt po japonskih vzorih kot prostor meditacije in inspiracije v pogledu in dostopu iz slikarskega
ateljeja, vrtni paviljon za opazovanje, hkrati pa ohraniti bivalno kvaliteto vrta za družino.


Obstoječe stanje je predstavljal precej zapuščen in nefunkcionalno zasnovan atrijski vrt s številnimi starejšimi drevesi in lopo, ki pa je bil hkrati precej izpostavljen pogledom iz sosednjih blokov. Osnovna strokovna odločitev je bila, da se intervencijo arhitekta in krajinskega arhitekta omeji na ustvarjanje ustreznega okvirja za umetniško intervencijo - ustvarjanje suhega vrta, zato je bil izbor kamnov in postavitev suhega vrta v celoti avtorsko delo slikarja.

 

Zasnova vrta temelji na aktivaciji njegovega roba, ustvarjanju intimnega prostora zaščitenega pred pogledi in ohranjanju vseh obstoječih dreves. Namesto paviljona je zato vzdolž vrtne ograje zasnovan pokriti meditativni hodnik, ki vrt obkroža z dveh strani. Stanovanjski objekt se z novim rastlinjakom podaljša v vrt in ustvari nov ambient, namenjen bivanju družine v vrtu. Obstoječa ograja se dopolni na način, ki poleg preprečevanja pogledov v vrt predstavlja tudi zanimivo gafično ozadje. Ločitev bivalnega in
meditativnega dela se doseže z rahlo modulacijo terena in zasaditvijo poteze bambusov ob hiši.