sence Prostorsko načrtovanje

 

Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, ki z obravnavo in soočanjem različnih potreb in interesov razvoja v prostoru zagotavlja usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov ter ustvarja pogoje za vzdržen in uravnotežen prostorski razvoj.