stratesko Strateška raven

 

Področja, s katerimi se ukvarjamo:

  • izdelava strokovnih podlag,
  • izdelava strategij za usmerjanje bodočega razvoja v prostoru, upoštevajoč vse dejavnike prostorskega razvoja,
  • opredeljevanje prioritet in usmeritev za doseganje strateških ciljev.