sofia Urbanistično načrtovanje

 

Izdelava urbanističnih zasnov, opredeljevanje pogojev za umestitev objektov v prostor itd.