mag. Ina Šuklje Erjavec, u.d.i.k.a.

ina1

 

izobrazba:

od leta 2003 pooblaščena krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka z licenco KA vpisana v imenik IZS oz. Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije pod številko 1068-KA

1998/99 opravila strokovni izpit iz krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja

leta 1994 končala magistrski študij na Oddelku za krajinsko arhitekturo (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani)

leta 1988 diplomirala na Oddelku za krajinsko arhitekturo (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani)


članstvo:

DKAS (Društvo krajinskih arhitektov Slovenije)
ZAPS (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije)

delo:

od 1997: kot samostojni raziskovalec z magisterijem zaposlena na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije; status raziskovalca s šifro 10532

 

Trenutno sodeluje v Sha.p.e.s. - Sharing prior excellence and support for the MED creative asset (MED CP) kot znanstveni partner.

Na spletni strani Urbanističnega inštituta RS je objavljen razpis k sodelovanju za mikro, mala in srednje velika podjetja. Prijavnica na razpis je na voljo tukaj.

 

od 2001: v dopolnilnem delovnem razmerju v projektivnem podjetju URBI, oblikovanje prostora d.o.o. -  kot projektantka - pooblaščena krajinska arhitektka

 

1992-1997

 • zasebna praksa - samostojni kulturni delavec (krajinsko planiranje, načrtovanje in oblikovanje)

1988-1992

 • mladi raziskovalec - asistent (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, katedra za krajinsko arhitekturo)
 • udeležba na: International Summer School in Enviromental Planning and Landscape Design, ki jo je vodil prof. Steinitz s Harwarda, ZDA; končanje enega semestra podiplomskega študija krajinske arhitekture na Utah State University, ZDA
 • udeležba na mednarodni delavnici: Življenje z vodo, mednarodna oblikovalska delavnica - ICSID, Toyama, Nagoya 1989
bibliografija:

Bibliografija - .pdf

 

mednarodni projekti:

EU-Project URGE "Development of Urban Green Spaces to Improve the Quality of Life in Cities and Urban Green Spaces", 5th Framework Programme of the European Union, Energy, Environment and Sustainable Development, the City of Tomorrow and Cultural Heritages key action. Cooperation as a "reference city". Ljubljana , UIRS 2002 - 2003

 

COST ACTION 15-C. Technical infrastructure and vegetation-improving relations and preventing conflicts by an Interdisciplinary approach", WORKING GROUP C "Buildings and Urban Vegetation"

 

gk_mala

INTERREG IIIB CADSES projekt. Mestne zelene površine kot osnova trajnostnih mest - GreenKeys. Vodja WP4: Strategije zelenih površin. UIRS et. al 2005-2008.
natečaji: A. Odkupi, zvišani odkupi, priznanja:
 • Anketni natečaj za programsko, urbanistično in krajinsko ureditev območja TRŠ, dec. 1983; avtorji: Šuklje Ina, Berce Olivera, Lešnjak Jelka, Markič Karla, Simoneti Maja, Vatovec Miran, Vavpetič Miranda; enakovreden zvišan odkup, objavljeno v AB št. 70/71, julij 1984
 • Anketni natečaj za Južni Bežigrad, 1984; avtorji: ERJAVEC Andrej, ŠUKLJE Ina, SMREKAR Smrekar; zvišan odkup, razstavljeno na GR - paviljon Jurček; objavljeno v AB št.79/80, Ljubljana maj 1986
 • AB natečaj: Navzočnost voda v Ljubljani, 1985; avtorja: ERJAVEC Andrej, ŠUKLJE Ina; odkup, objavljeno v AB št.79/80, Ljubljana 1985
 • Šola v Novem mestu, 1992; avtor: CAPUDER Tatjana, soavtorja: ŠUKLJE Ina, PAŠKULIN Petra zvišan odkup, razstavljeno v Novem Mestu 1992
 • Javni, anonimni, enostopenjski, anketni, urbanistični, arhitekturni, krajinsko-arhitekturni natečaj Ureditev prostora reke Savinje na območju mesta Celje, avtorja: Ina Šuklje Erjavec, Andrej Erjavec, sodelavci: Biba Tominc, Mateja Lužovec, Mark Wollrab, november 2001
 • Dom starejših občanov Hodoš; avtorji: DANS arhitekti: Miha Dešman, Katarina Pirkmajer Dešman, Rok Bogataj, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović; sodelavci:Samo Radinja, Veronika Ule; krajinska arhitektura: Mojca Balant, Ina Šuklje Erjavec; statika: Franc Žugel; elektro instalacije: Te biro; strojne instalacije: Te biro; ocena investicije: Irena Bele, Arhé d.o.o.; 2007, priznanje

B. Nagrade

 • Idejno urbanistično-arhitektonska rešitev objekta igralnice HIT in območja ZN ob Kidričevi ulici v Novi Gorici, Januar 1988; avtorji: CAPUDER Tatjana, PAŠKULIN Petra, ŠUKLJE Ina;tretja nagrada, razstavljeno v Novi Gorici
 • Urbanistični natečaj za botanični in živalski vrt, Ljubljana, 1989; avtorji: ERJAVEC Andrej, ŠUKLJE Ina; enakovredna druga nagrada (prva ni bila podeljena), razstavljeno v KIC Križanke v Ljubljani; objavljeno v Glasilu DAL LIST 1989
 • Urbanistično arhitektonski natečaj "Tivoli, ribnik, vrtnarija", 199; avtorji: ERJAVEC Andrej, ŠUKLJE Ina; druga nagrada, razstavljeno v Tivolskem gradu v Ljubljani; ob¬javljeno v glasilu DAL LIST 1991
 • Urbanistično arhitektonski natečaj "Obalna cesta Koper - Izola", 1992; avtorji: ŠUKLJE Ina, ERJAVEC Andrej, MEZEK Slavko; enakovredna druga nagrada (prva ni bila podeljena), razstavljeno v Pokrajinskem muzeju v Kopru
 • Projektni urbanistično – krajinski natečaj "Gramoznica ob Bakovski cest v Murski Soboti" 1999; avtorji: ŠUKLJE ERJAVEC Ina, ERJAVEC Andrej, GOLIČNIK Barbara; druga nagrada, razstavljeno v Murski Soboti - feb. 2000
 • Zasnova viaduktov Peračica, Ljubno in Lešnica ter vhodnih portalov predora Ljubno – vabljeni natečaj. 2001. Skupina PNZ, d.o.o., Ljubljana in URBI d.o.o., Ljubljana; avtorji urbanistično-arhitekturnega, krajinskega in oblikovalskega dela: Andrej Erjavec (vodja skupine), Mitja Pavliha, Nina Kolenbrand, Biba Tominc, Barbara Goličnik, Ina Šuklje Erjavec
 • Javni, odprti, enostopenjski, projektni natečaj za strokovno najustreznejšo arhitekturno rešitev za oblikovanje objektov in dopolnitev krajinske ureditve v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, 2005; 3. nagrada; Aleksander Ostan; soavtor: Vida Mihaela Matk; soavtorici kraj. ureditve: Ina Šuklje Erjavec in Darja Pergovnik; sodelavci: Jernej Markič, Saša Malenšek, Nataša Šprah, Sara Štremfelj
C. Drugi natečaji:
 • Trgovi za naše gradove, Beograd 1982; avtor: Ina Šuklje; objavljeno v publikaciji natečaja
 • Mednarodni anonimni natečaj - Enodružinska hiša v lesu, Slovenj Gradec 1986; avtorja: Andrej Erjavec, Ina Šuklje, razstavljeno v Ljubljani, galerija CD; objavljeno v publkaciji natečaja ob 18. kongresu IUFRO, 1986.
komisije:

Natečajne komisije: natečaj za Kranj - članica; Mednarodni natečaj Potniški center Ljubljana - 1. faza, 2002 – stalna namestnica; natečaj za stanovanjsko sosesko Polje II - članica; Tehnološki park Ljubljana - članica; natečaj Zaka Bled – predsednica žirije; natečaj Podutik – predsednica žirije

Druge: Zlata komisija 2008 za priznanja Zlati svinčniki 2008 (za arhitekturo in krajinsko arhitekturo) - strokovna komisija v sestavi Peter Gabrijelčič, Matej Vozlič in Ina Šuklje Erjavec

 

 


 

 

Imam status raziskovalca s šifro 10532