GreenKeys – Urban Green as a Key for sustainable cities

naslovnica

 projekt: INTERREG III B CADSES

naslov projekta: Urban Green as a Key for Sustainable Cities

akronim projekta: GreenKeys

vodilni partner: Municipality of Dresden, Grünflächenamt

trajanje projekta: 05/2005 - 04/2008
(36 mesecev)


znanstveni partner iz Slovenije:

UIRS - mag. Ina Šuklje Erjavec, u.d.i.k.a (odgovorni vodja delovnega paketa 4 "RAZVOJ STRATEGIJ URBANIH ZELENIH POVRŠIN")

sodelavci: Biba Tominc, u.d.geo.;
Jana Kozamernik
, u.d.i.k.a.

 

spletna stran projekta


 

 

 

 

 

Projekt GreenKeys se osredotoča na pomen vlogo mestnih zelenih površin za izboljšanje kvalitete bivanja v mestih, kot tudi njihovega načrtovanja in planiranja v smislu trajnostnega razvoja. V projektu je sodelovalo 12 partnerskih mest, ki so izvedla pilotne projekte izboljšave ali ureditve manjše mestne zelene površine, hkrati pa ob pomoči strokovnjakov Greenkeys projekta tudi preverila, izboljšala ali pa pripravila mestno zeleno strategijo. Drug zelo pomemben del projekta pa je bil razvoj in priprava metod, konceptov in instrumentov za oblikovanje zelenih strategij, ter nabor dobrih praks. Rezultati so predstavljeni v posebni publikaciji.

 

Rezultati projekta

  • Izvedba 15 pilotnih projektov – izboljšav konkretnih zelenih površin v partnerskih mestih z vključevanjem javnosti in drugih akterjev prostorskega načrtovanja.
  • Razvoj metodologije in orodij za pomoč mestom pri pripravi strategij načrtovanja in upravljanja zelenih površin mesta (Toolbox), ki so predstavljene v priročniku in za neposredno uporabo na voljo na spletni strani projekta http://www.greenkeys-project.net/en/home.html in na CD, ki je del priročnika.
  • Priprava osnutkov zelenih strategij v mestih - partnerjih,
  • Oblikovanje skupnih izhodišč, meril in usmeritev za oblikovanje in razvoj strategij načrtovanja javnih zelenih površin v mestih EU IN Sofijske deklaracije, ki je bil apredstavljena na zaklučni konferenci v
  • Priprava in izdaja priročnika GREENKEYS @ Your City – A Guide for Urban GreenQuality
  • Izbor in predstavitev primerov dobrih praks v »Zbirniku dobrih praks« – »Pool of Green Strategies«, ki je kot posebno poglavje vklučen tudi v priročniku.

Tako sam Priročnik kot tudi Zbirnik dobrih praks je zelo uporaben za naše nadaljnje delo na področju načrtovanja zelenih površin mest in naselij v Sloveniji kot tudi za končno pripravo podrobnejših pravil za načrtovanje zelenih površin mest za Prostorski red Slovenije.


Rezultati in vsi zbrani podatki v projektu bodo zelo koristni za nadaljnje znanstveno in strokovno delo, nedvomno pa bodo lahko zelo koristni za širok krog znanstvenikov in strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vprašanji oblikovanja prostorskih strategij in metod prostorskega načrtovanja v mestih, za državne in občinske službe in fakultete. Koristni pa bodo lahko tudi za vsa naša mesta, še posebno za pripravo občinskih prostorskih strategij in prostorskih redov kot tudi oceno situacije v mestih in pripravo konkretnih izhodišč in usmeritev za njeno izboljšanje.

 

 

Urban Green as a Key for Sustainable Cities