Jana Kozamernik, u.d.i.k.a.

jana

 

izobrazba:

diplomirala leta 2006 na Oddelku za krajinsko arhitekturo (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani), za diplomsko delo prejela Prešernovo nagrado - diplomsko delo: Kobilarna Lipica kot razvojni dejavnik ohranjanja in urejanja kulturne krajine Krasa

 

  članstvo:

  DKAS (Društvo krajinskih arhitektov Slovenije), članica upravnega odbora DKAS (2011-2013)

   

  delo in izkušnje:  

  od 2013

  • zaposlena v podjetju Hehe d.o.o.

  od 2012

  • (zunanja) sodelavka v podjetju IN.KA.BI. d.o.o.
   

  2006 - 2012

  • sodelavka v podjetju URBI d.o.o., Oblikovanje prostora
  • samostojna kulturna delavka, registrirana pri Ministrstvu za kulturo
   

  2006-2008

  • sodelavka Urbanističnega inštituta RS pri projektih: GreenKeys in Strateški prostorski načrt mestne občine Ljubljana
   

  2008

  • sodelovanje z LUZ d.d. pri natečaju Ureditev širšega območja ljubljanskih tržnic - soavtorica krajinske arhitekture (priznanje/odkup za sklop C - Petkovškovo nabrežje) - predstavitev na arhiforumu
  • sodelovanje na dogodku Ulična zabava Eipprova: Skupaj ustvarjamo nov javni prostor! v okviru skupine Pazi!park, prireditelj Za mesto po dveh
  • soavtorica stripa za razstavo Paz!park na Eipprovi - predstavitev na dkas.si
   

  2007

  • sodelovanje pri natečaju Območje ob svetilniku v Izoli - soavtorica krajinske arhitekture (2. nagrada) - predstavitev na arhiforumu 
  • sodelovanje pri vabljenem natečaju za Don Boscov center v Mariboru, soavtorica krajinske arhitekture (1.nagrada)
   

  2006

   

  2005

  • udeležba na urbanistični delavnici Lipica v okviru projekta INTERREG IIIA Italija - Slovenija
   

  2004

  • udeležba na študentski delavnici Revitalizacija velikega kanala/Suzhou project - v okviru Oddelka za krajinsko arhitekturo (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) in v sodelovanju z Univerzo v Pekingu - predstavitev na dkas.si