Error
 • XML Parsing Error at 1:617. Error 9: Invalid character
Mojca Balant, u.d.i.k.a.

mojca

 

Sodelavka INKABI d.o.o. med 2012 in 2014

 

izobrazba:

diplomirala leta 2006 (Univerza v Ljubljani, Biotehnika fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo)

 

?lanstvo:

DKAS (Drutvo krajinskih arhitektov Slovenije)

 

delo in izkunje:

od 2012

 • sodelavka v podjetju IN.KA.BI. d.o.o.

od 2007:

 • sodelovanje z DANS arhitekti
 • samostojni kulturni delavec, registrirana pri Ministrstvu za kulturo

od 2008

 • sodelavka v skupini krajinskih arhitektov PAZ!PARK

2006 - 2012

 • sodelavka v podjetju URBI d.o.o., Oblikovanje prostora

2009

 • sodelovanje pri nate?aju za ureditev javnih povrin sredi?a Kranja, izdelava 3D prikazov (1.nagrada)

2008

 • sodelovanje na dogodku Uli?na zabava Eipprova: Skupaj ustvarjamo nov javni prostor! v okviru skupine Pazi!park, prireditelj Za mesto po dveh
 • soavtorica stripa za razstavo Paz!park na Eipprovi - predstavitev na dkas.si
 • sodelovanje pri nate?aju za osnovno olo v Mirni pe?i z vrtcem in telovadnico, avtorica krajinske arhitekture (3. nagrada)
 • sodelovanje pri vabljenem nate?aju za trg in poslovno stanovanjski objekti v Bohinjski Bistrici, avtorica krajinske arhitekture (2. nagrada)
 • sodelovanje z LUZ d.d. pri nate?aju Ureditev irega obmo?ja ljubljanskih trnic - soavtorica krajinske arhitekture (priznanje/odkup za sklop C - Petkovkovo nabreje) - predstavitev na arhiforumu
 • sodelovanje pri nate?aju za ureditev Mariborskega otoka, soavtorica krajinske arhitekture (poviano priznanje)

   2007

   • sodelavka v podjetju LUZ d.d., izdelava idejnega projekta za rekonstrukcijo parka zdravili?a Rimske Toplice
   • sodelovanje pri vabljenem nate?aju za Don Boscov center v Mariboru, soavtorica krajinske arhitekture (1.nagrada)
   • sodelovanje pri nate?aju za center za stareje ob?ane Hodo, soavtorica krajinske arhitekture (priznanje)
   • sodelovanje pri nate?aju za obmo?je ob svetilniku v Izoli, soavtorica krajinske arhitekture (2.nagrada) - predstavitev na arhiforumu

   2006

    2004

    • sodelavka v Turen design Institute, Peking, Kitajska

     2003

     • soorganizatorka mednarodne delavnice 'Kosilo na travi', ELASA, Rodica, Slovenija
     • udeleba na mednarodni delavnici 'Borderlands', ELAN, Ballyliffin, Irska
     • sodelovanje na tudentskem delu razstave 3a bienala krajinske arhitekture, Barcelona, panija

     2001

     • udeleba na delavnici 'Problematika smu?i?', Pohorje, Slovenija