trata Načrtovanje zelenih površin

 

Projektiranje zelenih površin zajema raznolik nabor javnih in zasebnih odprtih prostorov v mestih in izven njih, ki so potrebni ureditve, obnove, prenove ali revitalizacije: parki in okolica objektov, odprti prostori in igrišča, reprezentančne parkovne površine, vrtovi stanovanjskih objektov, obvodne površine, pokopališča, ureditve degradiranih območij, začasne in tematske ureditve…

 

Naše prednosti so znanje, izkušnje, celostni pogled na prostor in upoštevanje širšega konteksta, podpora s strokovnimi študijami in z izkušnjami iz mednarodnih projektov.