zp_drugo Urejanje drugih zelenih površin


Ukvarjamo se tudi z ureditvami v odprti krajini – rekreacijska območja, tematske poti, naravni parki, obvodne površine, ureditve degradiranih območij…