zp_mestniparki Načrtovanje mestnih parkov

 

Oblikovanje mestnih parkov različnih dimenzij in drugih mestnih zelenih površin (drevoredi in drugi zeleni koridorji, odprti prostori stanovanjskih sosesk, reprezentačne zelene površine, nabrežja rek, zelene bariere…).

 

Oglejte si predstavitev projekta Severni mestni park Navje - Ljubljana.