Severni mestni park - 1. faza
img_31

 

 


kraj: Ljubljana

naročnik: MOL

velikost območja: 5.900m2

projektiranje: 2006

izvedba: 2006

projektna skupina:

mag. Ina Šuklje Erjavec, u.d.i.k.a., UIRS/URBI d.o.o. – odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant;
Andrej Erjavec, u.d.i.a., URBI d.o.o. – odgovorni projektant; Jana Kozamernik, u.d.i.k.a. – sodelavka; Mojca Balant, u.d.i.k.a. – sodelavka

 

 

 

 

Izvedeni del 1. faze parka obsega štiri tematska območja.

Prvo je vstopni del v bodoči park z osrednjim motivom vodnega zrcala s spomenikom Deklice z rastočo knjigo. Poleg vodnega motiva so tu še: velika bralna klop pod obstoječo platano, motivi japonskih češenj z dolgimi klopmi, motiv 12 stolov, začetek asfaltirane poteze, namenjene mladim.

Drugo območje zajema odsek krožne poti, osrednje povezovalne osi celotnega parka, in trato ob njej. Krožna pot se izteče v vstopni del, njeno nadaljevanje je nakazano na severnem robu le-tega. Pot spremlja lipov drevored, ob njej so klopi.

Tretje območje zajema ureditev ob avtobusni postaji. Elementi za sedenje in poteze striženih grmovnic so nanizani vzdolž betonske škarpe, ki je hkrati oporni zid za reliefno moduliran rob parka.

Četrto območje določajo reliefne modulacije v južnem delu. Med njimi vijuga peščena pot, ob kateri je manjše otroško igrišče.