Severni mestni park - 2. faza

 


idejni projekt

 

kraj: Ljubljana

naročnik: MOL

velikost območja:13.800m2

projektiranje: 2007

projektna skupina:

mag. Ina Šuklje Erjavec, u.d.i.k.a., UIRS/URBI d.o.o. – odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant;
Andrej Erjavec, u.d.i.a., URBI d.o.o. – odgovorni projektant; Jana Kozamernik, u.d.i.k.a. – sodelavka; Mojca Balant, u.d.i.k.a. – sodelavka  

 


Idejni projekt za 2.fazo parka vključuje tudi rušitev stare pošte in ureditev območja zahodno od nje.

 

Na pobudo društva Rastoča knjiga za razširitev motiva Deklice z rastočo knjigo v motiv Združenih rastočih knjihg sveta je zasnovan poseben motiv (multimedijski knjižni portali). V zahodnem delu poteze za mlade je vključen tudi idejni projekt skate parka, izdelan skupaj s skate društvom Ilužn. Projekt je potrjen na sestanku s strani podžupana prof. Koželja.