Objave

 

2009

Severni mestni park - zgodovina projekta (URBI d.o.o.), izvedba; AB

 

2008

Mestne zelene povšine /Urban green spaces (Ina Šuklje Erjavec); Urbani izziv, l. 19, št. 2

Zelene površine - najpomembnejši vir za sonaravnost mest. Metoda GreenKeys za razvoj zelenih površin /Green spaces - a key resources for urban sustainability. The GreenKeys approach for developing open spaces (Carlos Smaniotto Costa, Ina Šuklje Erjavec, Juliane Mathey); Urbani izziv, l. 19, št. 2

 

2006

Zeleni sistem mesta Ljubljana - predstavitev projektov članov (Ina Šuklje Erjavec -UIRS in sodelavci); DKAS (povezava)

Greenkeys INTERREG III B CADSES - predstavitev projektov članov (Ina Šuklje Erjavec - UIRS in sodelavci); DKAS (povezava)

Severni mestni park Ljubljana, 1. faza - predstavitev projektov članov (Ina Šuklje Erjavec - URBI d.o.o. in sodelavci); DKAS (povezava)

Vrt Gnamuš - predstavitev projektov članov (Ina Šuklje Erjavec, Andrej Erjavec); DKAS (povezava)