Razstave
2010

 

Arheološki park Ajdovski gradec, interpretacijsko središče kulturne in naravne dediščine Bohinja?; razstava v okviru projekta "Umetnost in parki" (Arts and parks) v katerem poleg Turizma Bohinj sodelujejo še partnerji iz Bolgarije, Grčije in Italije; september 2010.
 

 
2009

 

Severni mestni park - Navje, Ljubljana / Nortnern City park - Navje, Ljubljana - 1984 – 2009, building of the 1st phase 2004-2006 - (URBI d.o.o.); Landscape Design; III. Salon pejsažne arhitekture (3rd Landscape Architecture Exhibition), Beograd

 

GreenKeys @ Your City – A Guide for Urban Green Quality (GreenKeys project team); Publications; III. Salon pejsažne arhitekture (3rd Landscape Architecture Exhibition), Beograd

 
 

 
2008

 

Ljubljana: Severni mestni park Navje - od leta 1984 do danes; razstava ob mednarodni konferenci Društva krajinskih arhitektov Slovenije: Odprt javni prostor (Public open space), Jakopičeva galerija

 

Severni mestni park Navje (URBI d.o.o.); Urejanje odprtega prostora - razstava Društva krajinskih arhitektov v okviru Tedna arhitekture, Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto

 

 

 

 
 
2007

 

Ljubljana: Severni mestni park; razstava Vizije SO 3, Galerija Kresija