Error
  • XML Parsing Error at 1:441. Error 9: Invalid character

na nivoju ob?ine in mestnih obmo?ij,

pomo? pri dolo?itvi, ugotavljanju vizije, prepoznavanje potencialov in problemov v prostoru, vodenje delavnic... rezultati: celostne strategije, zeleni sistemi, krajinske zasnove...


naa prednost: znanje, podprto z izkunjami iz mednarodnih projektov, poznavanje razli?nih situacij (prostorskih, drubenih), aktivno vodenje/sodelovanje v delavnicah, nudenje strokovne podpore s sodelovanjem s strokovnjaki iz tujine

reference

fotke

- raziskovalna dejavnost na UI

- mednarodni projekti s podro?ja urejanja zelenih povrin (aplikativno naravnani)

- sodelovanje pri razli?nih projektih

- strategije, tudije, raziskave