Error
  • XML Parsing Error at 1:441. Error 9: Invalid character

Tu je kak odstavek o tem, kaj projektiramo. In kako. Naa na?ela?

oblikovanje...... ureditev... zunanjih prostorov... obnova, prenova, revitalizacija

otroka igri?a, okolica ol, vrtcev, drugih izobraevalnih zavodov, okolica objektov, turisti?na sredi?a, parki, reprezentan?ne parkovne povrine, tematske ureditve, ambienti, vrtovi, pokopali?a, obvodne povrine, degradirana obmo?ja

oblikovanje parkovne opreme, elementov, za?asnih ureditev

naa prednost: znanje, izkunje, celostni pregled prostora, upotevanje zna?ilnosti irega prostora, podpora s strokovnimi tudijami, podpora z izkunjami iz mednarodnih projektov

reference

fotke