Error
  • XML Parsing Error at 1:441. Error 9: Invalid character
Urbani prostori

ureditve ulice, trgi

posebni ambienti - tematski ambienti (razli?nega zna?aja - javni, poljavni...)

posebni urbani elementi (glede na...) primeri - knjige sveta itd.

...